0
  • Bạn đã thích 0 món ăn
0
  • 0 Món - 0 phần
  • thanh toán

08:00 - 21:00

1900 633 818

Vì sức khoẻ của cộng đồng và theo chỉ thị của UBND TP.Hồ Chí Minh, TASTY Kitchen xin tạm dừng hoạt động bắt đầu từ 09/07/2021 và quay trở lại hoạt động khi có quyết định chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.