0
  • Bạn đã thích 0 món ăn
0
  • 0 Món - 0 phần
  • thanh toán

10:00 - 18:00

1900 633 818

TASTY Kitchen thông báo ngừng phục vụ vì sự cố đột xuất:
- Thời gian ngừng phục vụ: 08/05/2023.
- Thời gian phục vụ trở lại: Thông báo sau.
TASTY Kitchen rất xin lỗi vì sự bất tiện này!